SR型推入式铆钉/子母扣 Snap rivet - Push expanding Mini Pro-lok rivet-深圳信诺华工业器材有限公司 - 基础工业零部件

“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件

构成了

光伏设备的一部分。

我们让世界变得

更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多

400 651 8428

首页    塑料紧固件    SR型推入式铆钉/子母扣 Snap rivet - Push expanding Mini Pro-lok rivet

SR型推入式铆钉/子母扣 Snap rivet - Push expanding Mini Pro-lok rivet

两件式套装结构,顶部按压钉 和底座。
安装时,只需压入即可安装到位 (按压后底座分叉会相应膨胀,实现牢固锁定) 。简单, 高效,可靠,绝缘,无磁
广泛应用于LED, 汽车,电子,通讯,医疗等行业。
标准颜色:黑色,暖白色 
防火等级 : UL94V2, UL94V0 均为标准产品。

 

图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20000 0.6-1.2 2.1-2.2 SR-2024B / 094001069901 / 27SR079090 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 2,4 2
20002 0.6-1.2 2.1-2.2 SR-2024W / 094001060301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 2,4 2
20001 0.6-1.2 2.1-2.2 SRVO-2024B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 2,4 2
20004 1.3-2.0 2.1-2.2 SR-2032B / 094001569901 / 27SR079130 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 3,2 2
20006 1.3-2.0 2.1-2.2 SR-2032W / 094001560301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 3,2 2
20005 1.3-2.0 2.1-2.2 SRVO-2032B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 3,2 2
20008 2.1-2.8 2.1-2.2 SR-2040B / 094002069901 / 27SR079160 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 4 2
20010 2.1-2.8 2.1-2.2 SR-2040W / 094002060301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 4 2
20009 2.1-2.8 2.1-2.2 SRVO-2040B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 4 2
20012 2.9-3.6 2.1-2.2 SR-2048B / 094002069901 / 27SR079190 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 4,8 2
20014 2.9-3.6 2.1-2.2 SR-2048W / 094002060301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 4,8 2
20013 2.9-3.6 2.1-2.2 SRVO-2048B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 4,8 2
20016 3.7-4.4 2.1-2.2 SR-2056B / 094002569901 / 27SR079220 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 5,6 2
20018 3.7-4.4 2.1-2.2 SR-2056W / 094002560301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 5,6 2
20017 3.7-4.4 2.1-2.2 SRVO-2056B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 5,6 2
20020 4.4-5.2 2.1-2.2 SR-2064B / 094003069901 / 27SR079250 PA6 UL94V2 Black 4,2 1,2 6,4 2
20022 4.4-5.2 2.1-2.2 SR-2064W / 094003060301 PA6 UL94V2 White 4,2 1,2 6,4 2
20021 4.4-5.2 2.1-2.2 SRVO-2064B PA66 UL94V0 Black 4,2 1,2 6,4 2
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20024 1.0-2.0 2.7-2.8 SR-2632B / 094005069901 / 27SR102130 PA6 UL94V2 Black 5 1,4 3,2 2,6
20026 1.0-2.0 2.7-2.8 SR-2632W / 094005060301 PA6 UL94V2 White 5 1,4 3,2 2,6
20025 1.0-2.0 2.7-2.8 SRVO-2632B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 3,2 2,6
20032 2.0-3.0 2.7-2.8 SR-2642B / 094005569901 PA6 UL94V2 Black 5 1,4 4,2 2,6
20034 2.0-3.0 2.7-2.8 SR-2642W / 094005560301 PA6 UL94V2 White 5 1,4 4,2 2,6
20033 2.0-3.0 2.7-2.8 SRVO-2642B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 4,2 2,6
20037 2.7-3.6 2.7-2.8 SR-2648B / 094006069901 / 27SR102190 PA6 UL94V2 Black 5 1,4 4,8 2,6
20039 2.7-3.6 2.7-2.8 SR-2648W / 094006060301 PA6 UL94V2 White 5 1,4 4,8 2,6
20038 2.7-3.6 2.7-2.8 SRVO-2648B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 4,8 2,6
20041 3.4-4.3 2.7-2.8 SR-2655B / 094006060301 / 27SR106220 PA6 UL94V2 Black 5 1,4 5,5 2,6
20043 3.4-4.3 2.7-2.8 SR-2655W / 094006560301 PA6 UL94V2 White 5 1,4 5,5 2,6
20042 3.4-4.3 2.7-2.8 SRVO-2655B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 5,5 2,6
20045 4.3-5.2 2.7-2.8 SR-2664B PA6 UL94V2 Black 5 1,4 6,4 2,6
20047 4.3-5.2 2.7-2.8 SR-2664W PA6 UL94V2 White 5 1,4 6,4 2,6
20046 4.3-5.2 2.7-2.8 SRVO-2664B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 6,4 2,6
20049 5.1-6.0 2.7-2.8 SR-2672B PA6 UL94V2 Black 5 1,4 7,2 2,6
20051 5.1-6.0 2.7-2.8 SR-2672W PA6 UL94V2 White 5 1,4 7,2 2,6
20050 5.1-6.0 2.7-2.8 SRVO-2672B PA66 UL94V0 Black 5 1,4 7,2 2,6
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20053 1.0-2.0 3.1-3.2 SR-3035B / 094011069901 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 3,5 3
20055 1.0-2.0 3.1-3.2 SR-3035W / 094011060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 3,5 3
20054 1.0-2.0 3.1-3.2 SRVO-3035B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 3,5 3
20108 11.5-13.0 3.1-3.2 SR-3145B PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 14,5 3
20726 11.5-13.0 3.1-3.2 SR-3145W PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 14,5 3
20748 11.5-13.0 3.1-3.2 SRVO-3145B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 14,5 3
20058 2.0-3.0 3.1-3.2 SR-3045B PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 4,5 3
20059 2.0-3.0 3.1-3.2 SR-3045W PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 4,5 3
20060 2.0-3.0 3.1-3.2 SRVO-3045B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 4,5 3
20058 2.0-3.0 3.1-3.2 SR-3045B / 094012069901 / 27SR122180 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 4,5 3
20060 2.0-3.0 3.1-3.2 SR-3045W / 094012060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 4,5 3
20059 2.0-3.0 3.1-3.2 SRVO-3045B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 4,5 3
20916 2.5-3.5 3.1-3.2 SR-3050B PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 5 3
20915 2.5-3.5 3.1-3.2 SR-3050W PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 5 3
20917 2.5-3.5 3.1-3.2 SRVO-3050B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 5 3
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20109 20.5-21.5 3.1-3.2 SR-3230B PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 23 3
20111 20.5-21.5 3.1-3.2 SR-3230W PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 23 3
20110 20.5-21.5 3.1-3.2 SRVO-3230B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 23 3
20934 3.0-4.0 3.1-3.2 SRVO-3055B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 5,5 3
20909 3.0-4.0 3.1-3.2 SR-3055 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 5,5 3
20933 3.0-4.0 3.1-3.2 SR-3055B PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 5,5 3
20067 3.0-4.0 3.1-3.2 SR-3055B / 094013069901 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 5,5 3
20069 3.0-4.0 3.1-3.2 SR-3055W / 094013060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 5,5 3
20068 3.0-4.0 3.1-3.2 SRVO-3055B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 5,5 3
20071 4.0-5.0 3.1-3.2 SR-3065B / 094013569901 / 27SR118260 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 6,5 3
20073 4.0-5.0 3.1-3.2 SR-3065W / 094013560301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 6,5 3
20072 4.0-5.0 3.1-3.2 SRVO-3065B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 6,5 3
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20079 5.0-6.0 3.1-3.2 SR-3075B / 094014069901 / 27SR118300 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 7,5 3
20081 5.0-6.0 3.1-3.2 SR-3075W / 094014060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 7,5 3
20080 5.0-6.0 3.1-3.2 SRVO-3075B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 7,5 3
20092 5.5-6.5 3.1-3.2 SR-3080B / 094014569901 / 27SR118310 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 8 3
20094 5.5-6.5 3.1-3.2 SR-3080W / 094014560301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 8 3
20093 5.5-6.5 3.1-3.2 SRVO-3080B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 8 3
20100 6.5-7.5 3.1-3.2 SR-3090B / 094015069901 / 27SR118350 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 9 3
20102 6.5-7.5 3.1-3.2 SR-3090W / 094015060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 9 3
20101 6.5-7.5 3.1-3.2 SRVO-3090B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 9 3
20104 7.5-8.5 3.1-3.2 SR-3100B / 094015569901 / 21SR118390 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 10 3
20106 7.5-8.5 3.1-3.2 SR-3100W / 094015560301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 10 3
20105 7.5-8.5 3.1-3.2 SRVO-3100B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 10 3
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20114 1.2-2.1 3.6-3.7 SRVO-3535B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 3,5 3,5
20113 1.2-2.1 3.6-3.7 SR-3535B / 094021069901 / 27SR138140 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 3,5 3,5
20115 1.2-2.1 3.6-3.7 SR-3535W / 094021060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 3,5 3,5
20117 2.1-3.0 3.6-3.7 SR-3545B / 094022069901 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 4,5 3,5
20119 2.1-3.0 3.6-3.7 SR-3545W / 094022060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 4,5 3,5
20118 2.1-3.0 3.6-3.7 SRVO-3545B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 4,5 3,5
20122 2.7-3.6 3.6-3.7 SR-3550B / 094023069901 / 27SR138200 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 5 3,5
20124 2.7-3.6 3.6-3.7 SR-3550W / 094023060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 5 3,5
20123 2.7-3.6 3.6-3.7 SRVO-3550B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 5 3,5
20128 3.0-4.0 3.6-3.7 SR-3555B / 094024069901 / 27SR135220 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 5,5 3,5
20130 3.0-4.0 3.6-3.7 SR-3555W / 094024060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 5,5 3,5
20129 3.0-4.0 3.6-3.7 SRVO-3555B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 5,5 3,5
20133 3.7-4.6 3.6-3.7 SR-3560B / 094025069901 / 27SR138240 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 6 3,5
20135 3.7-4.6 3.6-3.7 SR-3560W / 094025060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 6 3,5
20134 3.7-4.6 3.6-3.7 SRVO-3560B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 6 3,5
20137 4.5-5.5 3.6-3.7 SR-3570B / 094026069901 / 27SR138280 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 7 3,5
20139 4.5-5.5 3.6-3.7 SR-3570W / 094026060301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 7 3,5
20138 4.5-5.5 3.6-3.7 SRVO-3570B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 7 3,5
20145 5.5-6.5 3.6-3.7 SR-3580B / 094026569901 / 27SR138310 PA6 UL94V2 Black 6,4 1,6 8 3,5
20147 5.5-6.5 3.6-3.7 SR-3580W / 094026560301 PA6 UL94V2 White 6,4 1,6 8 3,5
20146 5.5-6.5 3.6-3.7 SRVO-3580B PA66 UL94V0 Black 6,4 1,6 8 3,5
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20793 1.7-2.5 4.1-4.2 SR-4040B PA6 UL94V2 Black 8 1,8 4 4
20918 1.7-2.5 4.1-4.2 SR-4040W PA6 UL94V2 White 8 1,8 4 4
20919 1.7-2.5 4.1-4.2 SRVO-4040B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 4 4
20201 12.5-14.0 4.1-4.2 SR-4155B PA6 UL94V2 Black 8 1,8 15,5 4
20743 12.5-14.0 4.1-4.2 SR-4155W PA6 UL94V2 White 8 1,8 15,5 4
20749 12.5-14.0 4.1-4.2 SRVO-4155B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 15,5 4
20149 2.5-3.5 4.1-4.2 SR-4050B / 094031069901 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 5 4
20151 2.5-3.5 4.1-4.2 SR-4050W / 094031060301 PA6 UL94V2 White 8 1,8 5 4
20150 2.5-3.5 4.1-4.2 SRVO-4050B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 5 4
20920 3.0-4.0 4.1-4.2 SR-4055B PA6 UL94V2 Black 8 1,8 5,5 4
20914 3.0-4.0 4.1-4.2 SR-4055W PA6 UL94V2 White 8 1,8 5,5 4
20921 3.0-4.0 4.1-4.2 SRVO-4055B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 5,5 4
20162 3.5-4.5 4.1-4.2 SR-4060B / 094032069901 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 6 4
20164 3.5-4.5 4.1-4.2 SR-4060W / 094032060301 PA6 UL94V2 White 8 1,8 6 4
20163 3.5-4.5 4.1-4.2 SRVO-4060B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 6 4
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20172 4.5-5.5 4.1-4.2 SR-4070B / 094033069901 / 27SR157275 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 7 4
20174 4.5-5.5 4.1-4.2 SR-4070W / 094033060301 PA6 UL94V2 White 8 1,8 7 4
20173 4.5-5.5 4.1-4.2 SRVO-4070B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 7 4
20179 5.5-6.5 4.1-4.2 SR-4080B / 094034069901 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 8 4
20181 5.5-6.5 4.1-4.2 SR-4080W / 094034060301 PA6 UL94V2 White 8 1,8 8 4
20180 5.5-6.5 4.1-4.2 SRVO-4080B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 8 4
20183 6.5-7.5 4.1-4.2 SR-4090B / 27SR157350 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 9 4
20185 6.5-7.5 4.1-4.2 SR-4090W PA6 UL94V2 White 8 1,8 9 4
20184 6.5-7.5 4.1-4.2 SRVO-4090B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 9 4
20190 7.5-8.5 4.1-4.2 SR-4100B / 094035069901 PA6 UL94V2 Black 8 1,8 10 4
20192 7.5-8.5 4.1-4.2 SR-4100W / 094035060301 PA6 UL94V2 White 8 1,8 10 4
20191 7.5-8.5 4.1-4.2 SRVO-4100B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 10 4
20197 9.0-10.5 4.1-4.2 SR-4120B PA6 UL94V2 Black 8 1,8 12 4
20199 9.0-10.5 4.1-4.2 SR-4120W PA6 UL94V2 White 8 1,8 12 4
20198 9.0-10.5 4.1-4.2 SRVO-4120B PA66 UL94V0 Black 8 1,8 12 4
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20202 1.5-2.5 5.1-5.2 SR-5045B / 094041069901 / 27SR197180 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 4,5 5
20204 1.5-2.5 5.1-5.2 SR-5045W / 094041060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 4,5 5
20203 1.5-2.5 5.1-5.2 SRVO-5045B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 4,5 5
20206 2.5-3.5 5.1-5.2 SR-5055B / 094042069901 / 27SR197220 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 5,5 5
20208 2.5-3.5 5.1-5.2 SR-5055W / 094042060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 5,5 5
20207 2.5-3.5 5.1-5.2 SRVO-5055B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 5,5 5
20210 3.5-4.5 5.1-5.2 SR-5065B / 094043069901 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 6,5 5
20212 3.5-4.5 5.1-5.2 SR-5065W / 094043060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 6,5 5
20211 3.5-4.5 5.1-5.2 SRVO-5065B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 6,5 5
20221 4.5-5.5 5.1-5.2 SR-5075B / 094044069901 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 7,5 5
20223 4.5-5.5 5.1-5.2 SR-5075W / 094044060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 7,5 5
20222 4.5-5.5 5.1-5.2 SRVO-5075B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 7,5 5
20231 5.5-6.5 5.1-5.2 SR-5085B / 094045069901 / 27SR1970330 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 8,5 5
20233 5.5-6.5 5.1-5.2 SR-5085W / 094045060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 8,5 5
20232 5.5-6.5 5.1-5.2 SRVO-5085B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 8,5 5
20237 6.5-7.5 5.1-5.2 SR-5095B / 094045569901 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 9,5 5
20239 6.5-7.5 5.1-5.2 SR-5095W / 094045560301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 9,5 5
20238 6.5-7.5 5.1-5.2 SRVO-5095B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 9,5 5
20241 7.5-8.5 5.1-5.2 SR-5105B / 094046069901 PA6 UL94V2 Black 9 2,2 10,5 5
20243 7.5-8.5 5.1-5.2 SR-5105W / 094046060301 PA6 UL94V2 White 9 2,2 10,5 5
20242 7.5-8.5 5.1-5.2 SRVO-5105B PA66 UL94V0 Black 9 2,2 10,5 5
图号 紧固厚度 P 安装孔径 物料编号 Material Color d2 k L d1
20245 3.0-4.5 5.9-6.0 SR-5865B PA6 UL94V2 Black 12 2,7 6,3 5,8
20247 3.0-4.5 5.9-6.0 SR-5865W PA6 UL94V2 White 12 2,7 6,3 5,8
20246 3.0-4.5 5.9-6.0 SRVO-5865B PA66 UL94V0 Black 12 2,7 6,3 5,8
20249 2.5-4.0 6.1-6.2 SR-6060B / 094051069901 / 27SR236240 PA6 UL94V2 Black 12 2,5 6 6
20251 2.5-4.0 6.1-6.2 SR-6060W / 094051060301 PA6 UL94V2 White 12 2,5 6 6
20250 2.5-4.0 6.1-6.2 SRVO-6060B PA66 UL94V0 Black 12 2,5 6 6
21091 21.5-23.5 6.1-6.2 SR-6026B PA6 UL94V2 Black 12 3 26,0 6
21092 21.5-23.5